Werkervaring

                                                                                                                                                                                                                                               
2011-heden Zelfstandig Bedrijfsmaatschappelijk werker
2000-heden Bedrijfsmaatschappelijk werker Isala klinieken
kerntaken:
 • verlenen van psychosociale hulpverlening aan individuele- en groepen medewerkers
 • trainingen verzorgen in het kader van preventie zowel voor medewerkers als leidinggevenden
 • adviseren van leidinggevenden, medewerkers en p&o-professionals met betrekking tot verwijzingen en reïntegratie trajecten
 • adviseren van lijn en staf in geval van psychosociale problematiek bij (groepen) medewerkers
 • gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van preventie van arbeidsongeschiktheid
 • geven van voorlichting over aspecten van het eigen werkveld
 • vertrouwenspersoon in het kader van ongewenst gedrag, individuele klachten en misstanden
 • coördinator BedrijfsOpvangTeam.
2007-2008 Docent, Hogeschool Windesheim
 • studieloopbaanbegeleider van 15 studenten
 • begeleidend docent van 5 studenten bij afstudeeropdracht casuïstiek
1993-2000 Voogdij maatschappelijk werker bij St. de Opbouw (nu Nidos)
kerntaken:
 • voorbereiden, begeleiden en evalueren van plaatsingen
 • werving en screening van pleeggezinnen
 • beheren van een pleeggezinnenpoule
 • matchen van pleegkinderen met pleeggezinnen
 • analyseren van hulpvragen en opstellen van begeleidings- en/of behandelplannen
 • bieden van kort- en langdurige hulp en procesmatige begeleiding aan cliënten en hun omgeving
 • bemiddelen en interveniëren in crisissituaties
 • uitvoeren van specifieke hulpverleningsmethodieken
 • vervullen van coördinerende - en organiserende rol met betrekking tot de hulpverlening
 • zorg dragen voor interne en externe rapportage over hulpverleningsprocessen, matching en advisering.
1993 Medewerker sociale-opvang Centrale Opvangcentra voor Asielzoekers (COA)
1991-1992 Jaarstage Algemeen Maatschappelijk Werk, Noordwest Overijssel.