Beroepsgroep


Grietje de Roos is lid van de Beroepsvereniging van Professional in Sociaal Werk (BPSW) met als specialisate Bedrijfs Maatschappelijk Werk. BPSW is het platform van maatschappelijk werkers dat de kwaliteit van het beroep borgt en kennisoverdracht mogelijk maakt.


Beroepsgroep informatie


Algemene bedrijfsinformatie