Tarieven

                                                                                                                                                                                                                                               
De duur van bedrijfsmaatschappelijk werk-trajecten zijn afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag. Het aantal begeleidingsgesprekken varieert gewoonlijk tussen de twee en acht sessies van één uur.

Het eerste gesprek is altijd een intake zonder verdere verplichtingen. Na dit eerste gesprek (1,5 uur) stel ik een helder plan op voor verdere aanpak. Natuurlijk kan de leidinggevende en/of de medewerker besluiten niet in te gaan op het voorstel. In dat geval wordt alleen de intake in rekening gebracht.

Kosten worden berekend op basis van een uurtarief. De werkgever ontvangt hiervoor een factuur. Ik maak heldere afspraken en hanteer eenduidige tarieven en verras u nooit met onbesproken zaken achteraf.

Geen wachtlijstDe cliënt wordt altijd binnen 48 uur te woord gestaan en het eerste directe contact is op korte termijn, maar altijd binnen 5 werkdagen.